Former Principals

Last updated on May 17th, 2023 at 08:51 pm

FORMER PRINCIPALS

List of Former Principals
Sr.no Name of Principal From To
1
Shri. D. K. Deshmukh
1955
1958
2
Shri. T. M. Patil
1959
1960
3
Shri. S. S. Adwani
1959
1960
4
Shri. N. V. Ratnalikar
25-04-1959
22-04-1960
5
Shri. S. C. Marathe
23-04-1960
24-06-1960
6
Shri. G. P. Nagarkar
25-06-1960
14-07-1966
7
Shri. M. G. Joshi
15-07-1966
01-11-1968
8
01-11-1968
02-11-1968
30-06-1973
9
Shri. V. R. Deshpande
01-07-1973
31-07-1976
10
Shri. D. S. Kulkarni
01-08-1976
31-01-1977
11
Shri. N. G. Wagh
01-02-1977
07-07-1984
12
Shri. V. V. Kelkar (I/c)
08-05-1984
07-06-1985
13
Shri. S. V. Potdar (I/c)
08-06-1985
30-06-1986
14
Shri. S. D. Diwan
01-07-1986
03-12-1993
15
Shri. P. H. Kshirsagar
04-12-1993
15-04-1997
16
Shri. A. H. Bhavsar
16-04-1997
31-05-1998
17
Shri. G. B. Dhanokar
04-06-1998
30-10-2002
18
Shri. C. R. Joshi (I/c)
31-10-2001
18-01-2002
19
Shri. P. V. Sarode
19-01-2002
09-06-2005
20
Shri. J. V. Muleye (I/c)
10-06-2005
10-07-2005
21
Shri. R. K. Khadse
11-07-2005
06-10-2005
22
Dr. C. S. Thorat
07-10-2005
07-07-2011
23
Shri. P. R. Pattalwar
08-07-2011
30-07-2015
24
Shri. F.A.Khan
30-07-2015
30-09-2021
25
Smt. M M Ganorkar
01-10-2021
22-12-2022
26
Dr A M Jinturkar
22-12-2022
till date