FormerPrincipals

List of Former Principals

Sr.no Name of Principal From To
1 Shri. D. K. Deshmukh 1955 1958
2 Shri. T. M. Patil 1959 1960
3 Shri. S. S. Adwani 1959 1960
4 Shri. N. V. Ratnalikar 25-04-1959 22-04-1960
5 Shri. S. C. Marathe 23-04-1960 24-06-1960
6 Shri. G. P. Nagarkar 25-06-1960 14-07-1966
7 Shri. M. G. Joshi 15-07-1966 01-11-1968
8 Shri. V. S. Vaidya 02-11-1968 30-06-1973
9 Shri. V. R. Deshpande 01-07-1973 31-07-1976
10 Shri. D. S. Kulkarni 01-08-1976 31-01-1977
11 Shri. N. G. Wagh 01-02-1977 07-07-1984
12 Shri. V. V. Kelkar (I/c) 08-05-1984 07-06-1985
13 Shri. S. V. Potdar (I/c) 08-06-1985 30-06-1986
14 Shri. S. D. Diwan 01-07-1986 03-12-1993
15 Shri. P. H. Kshirsagar 04-12-1993 15-04-1997
16 Shri. A. H. Bhavsar 16-04-1997 31-05-1998
17 Shri. G. B. Dhanokar 04-06-1998 30-10-2002
18 Shri. C. R. Joshi (I/c) 31-10-2001 18-01-2002
19 Shri. P. V. Sarode 19-01-2002 09-06-2005
20 Shri. J. V. Muleye (I/c) 10-06-2005 10-07-2005
21 Shri. R. K. Khadse 11-07-2005 06-10-2005
22 Dr. C. S. Thorat 07-10-2005 07-07-2011
23 Shri. P. R. Pattalwar 08-07-2011 30-07-2015
24 Shri. F.A.Khan 30-07-2015